Công ty TNHH kiến trúc xây dựng 2S
Liên hệ: Kiến Trúc Sư Nguyễn Văn Thanh

Hotline: 0981489007
Email: nhadep2s.com
Facebook: fb.com/ktsnguyenvanthanh
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: SN114B – Đường Lường Đắc Bằng – Phường Đông Sơn – TP.Thanh Hóa – Thanh Hóa