Upload Image...
Upload Image...

Kiến trúc, nội thất , xây dựng

Công ty TNHH kiến trúc xây dựng 2S là một công ty trẻ đang hoạt động trên lĩnh vực kiến trúc, xây dựng tại tỉnh Thanh Hóa. Với tuổi trẻ chúng tôi có sự sáng tạo năng động, nhưng không phải là một nhóm ít kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc xây dựng, mà ngược lại chúng tôi đã tham ra tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng cho rất nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như cả nước, đặc biệt với sức trẻ sự sang tạo cùng với ứng dụng công nghệ cao vào thiết kế chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng được sự kì vọng, tạo nên sự tin tưởng và yên tâm cho khách hàng của mình.

Xem tất cả

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CHO MỘT CÔNG TRÌNH

thiết kế kiến trúc tại thanh hóa
1.THỎA THUẬN VỀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TẠM ỨNG

Chủ đầu tư xem xét quy trình thiết kế và sắp xếp thời gian địa điểm gặp gỡ, sau đó 2 bên ký hợp đồng tư vấn thiết kế.

2.ĐO ĐẠC KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, LẤY THÔNG TIN THIẾT KẾ TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

– Lấy thông tin thiết kế từ chủ đầu tư bao gồm các yêu cầu về thiết kế, không gian chức năng, phong thủy,…
– Đo dạc kích thước khu đất, hoặc kích thước hiện trạng công trình
– Lập bảng tiến độ thiết kế và tiến độ thanh toán gửi chủ đầu tư.

3.THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC (06 NGÀY)

– chúng tôi dựa trên thông tin khách hàng gửi sẽ thiết kế phương án sơ bộ gửi cho chủ đầu tư qua file ảnh.

– Chủ đầu tư chọn ra phương án phù hợp để triển khai hoặc chỉnh sửa trước khi triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công.

 

4.CHỈNH SỬA PHƯƠNG ÁN CHỌN VÀ XUẤT HỒ SƠ KỸ THUẬT THI CÔNG (10 NGÀY)

– Khi xuất hồ sơ kỹ thuật thi công số lần chỉnh sửa phương án chọn không quá 02 lần mỗi lần không quá 30%
– Nếu chỉnh sửa bản vẽ do sai sót từ chúng tôi thì hoàn toàn không phát sinh chi phí
– Thời gian chỉnh sửa bản vẽ không được tính vào hợp đồng đã ký.
– Sau khi chủ đầu tư lựa chọn phương án phù hợp chúng tôi sẽ tiến hành triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công.

5.GIÁM SÁT TÁC GIẢ

– Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu và nhà thầu giám sát..
-Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.
– Thời gian chỉnh sửa bản vẽ không được tính vào hợp đồng đã ký.
– Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
– Giám sát trực tiếp tại công trường là 03 lần trong 06 tháng kể từ ngày bàn giao hồ sơ kỹ thuật thi công
– Giám sát tác giả không trực tiếp thông qua điện thoại, email, facebook… trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6

6.GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

– Tạm ứng lần 1: 40% sau khi thống nhất quy trình thiết kế đo đạc khảo sát lập bản vẽ hiện trạng gửi chủ đầu tư.
– Tạm ứng lần 2: 30% Sau khi chủ đầu tư đồng ý với phương án thiết kế sơ bộ, bao gồm phối cảnh 3D và các phương án mặt bằng sơ bộ.
– Tạm ứng lần 3: 25% và chi phí phát sinh (nếu có) sau khi bàn giao hồ sơ thiết kế cho chủ đầu tư.
– Sau khi hoàn thành giám sát thi công chủ đầu tư thanh toán nốt 5% còn lại theo hợp đồng.

 

thiết kế kiến trúc tại thanh hóa
thiết kế kiến trúc tại thanh hóa
thiết kế kiến trúc tại thanh hóa

Đang cập Nhập…..

Đang cập Nhập…..